Kampania promocyjna RPO WŁ

Ta kampania jest tak duża jak wielka jest skala zmian w naszym województwie, które dzieją się za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Naszym zadaniem jest komunikować mieszkańcom wszystko co związane z RPO WŁ – a jest tego niemało bo Program obejmuje większość dziedzin naszego życia.