Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna

Urząd Marszałkowski w Łodzi wybrał Agencję Reklamową APLAN do przygotowania oraz przeprowadzenia szeregu konferencji promujących przedsięwzięcie pt. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna". 

Projekt polega na utworzeniu na wybranym obszarze województwa łódzkiego, w technologii  światłowodowej, szerokopasmowej sieci, która obejmie swoim zasięgiem znaczną część regionu. Inwestorem działania jest Województwo Łódzkie, którego samorząd udzieli zamówienia publicznego na budowę sieci stanowiącą jego własność. 

W dalszej perspektywie ŁRST zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z wybranych obszarów województwa łódzkiego możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie na najwyższym poziomie. Ponadto sieć umożliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi. Udział naszej agencji zapewnił samorządowi województwa wydarzenie łączące w sobie cykl konferencji i niezapomnianych spotkań, a wszystko to zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów.